Solarplexuschakra (3. Chakra) | Manipūra Chakra (Mani= Edelstein, Pura= See/Flut)